สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 10/2564

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยได้แจ้งข้อราชการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน