ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดสนามฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอรัตนบุรี ให้กับนักเรียนในสังกัด

วันนี้ (1 พ.ย.64) ที่ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นายเทวัน  พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/งาน ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดสนามฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอรัตนบุรี โดยมี นายคเณศวร  เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ มีเด็กนักเรียนในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 800 กว่าคน

พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ และได้เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดช่วงอายุ 12-18 ปี ที่พร้อมใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโรคโควิด-19 โดยเป้าหมายนักเรียนต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 2/2564 แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ปกครองเป็นสำคัญ

          ทั้งนี้ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลรัตนบุรี ได้ออกพื้นที่เชิงรุกตาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน และหอประชุมอำเภอ แต่ด้วยความจำกัดของพื้นที่และจำนวน ผู้มารับบริการที่มีค่อนข้างมาก ทำให้เกิดความแออัด ทางโรงพยาบาลรัตนบุรีจึงได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ให้ใช้ห้องประชุมของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นสนามฉีดวัคฉีดป้องกันโควิด-19 ของอำเภอรัตนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ สะดวก และเข้าถึงง่าย

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)