สพป.สกลนคร เขต 2 จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เช้าวันนี้ 23 มกราคม 62 | นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

ในอบรมครั้งนี้นายไพรวัลย์ จันทะนะ ได้มอบแนวนโยบายในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน ทั้งเรื่องการย้ายเข้า ย้ายออก การควบคุมระเบียนจำนวนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

https://photos.app.goo.gl/bQasCdjJpp2ukpzK6