สพป.ลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดร.ณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจุลี บุมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางฉันทนา มุ่นอินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านทาป่าสัก โรงเรียนบ้านผาตั้ง โรงเรียนบ้านทาป่าเปา และโรงเรียนวัดดอยแก้ว ทั้ง 4 โรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ สบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง