ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพครูใหญ่

วันที่  23 ม.ค. 62  เวลา 14.00 น.  คณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่

นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ  นายอำเภอด่านขุนทด ในนามเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ  นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน  ชาวอำเภอด่านขุนทด  เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในการนี้ พระครูศรีปริยัติพิธาน  เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด ได้นำคณะสงฆ์ในอำเภอด่านขุนทด  ร่วมถึงประชาชนในอำเภอด่านขุนทด  เข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมดังกล่าวด้วย

ในวันนี้มีคณะสงฆ์  ข้าราชการ  คหบดี  พ่อค้า  ประชาชน จากอำเภอด่านขุนทด  และอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา  รวมถึงผู้ที่มีจิตเลื่อมใส ศรัทธาในหลวงพ่อคูณ จากต่างอำเภอและต่างจังหวัด เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและวาง

ดอกไม้จันทน์อย่างคับคั่ง ตลอดทั้งวัน

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม