สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนในรูปแบบ on site โรงเรียนในสังกัด อ.เทพสถิต 2 โรงเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา.10.30 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียน 2/2564 (ON-Site)  ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว และโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว และโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เป็นโรงเรียนที่ผ่านการอนุญาตให้เปิดเรียนแบบ on  Site ได้