ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Kick Off Smart Health สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ใส่ใจดูแลสุขภาพ ห่างไกลจาก Covid-19

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Kick Off Smart Health สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ใส่ใจดูแลสุขภาพ ห่างไกลจาก Covid-19  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด มีสุขภาพพลานามัย ร่างกายแข็งแรง เพิ่มแรงต้านทานโรค และส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ