ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู ตรวจ ATK หาเชื้อโควิดครูและบุคลากร พร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ On Site

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ โดม 40 ปีคำแสนรวมใจ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ดร.ธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง นักการภารโรงและแม่บ้าน จำนวน 120 คน เข้ารับการตรวจ Antigen test kit : ATK ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้คลายความกังวล (ผลการตรวจทุกคนไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) พร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ On Site 100 % โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู

……………………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจากนางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์