คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 เครือข่ายบึงชวน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผอ.สพป ชัยภูมิ เขต3 พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ  กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวสุภนิตา ยุพากิ่ง  ผอ.กลุ่มอำนวยการ,นายวิญญู คุณกัณหา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ,นางสาวอรวรรณ  มะณีจันทร์  ผอ.ร.ร.จอมแก้ววิทยา, นายดุลยวิทย์  ภูมิมา ผอ.ร.ร.บ้านเสลาประชารัฐ และนางภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้นิเทศ ติดตาม การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 เครือข่ายบึงชวน  ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา  ร.ร.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี), ร.ร.บ้านหนองตะไก้, รร.บ้านห้วยทราย  พร้อมให้นโยบายและทิศทางการทำงานที่สอดคล้องเขตสุจริต “คุณธรรม นำคุณภาพ บนวิถีความพอเพียง” และให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา