สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมอบรมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจ ATK

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564  เวลา 15.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้มอบหมายให้ น.ส.สุภณิตา  ยุพากิ่ง  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  พร้อมด้วย น.ส.ศิริขวัญ  ภิรมย์กิจ  และน.ส.สุภาพร  คำแพงศรี  เข้าร่วมอบรมการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง  โดยใช้ชุดตรวจ ATK  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  เป็นผู้ให้ความรู้  และสอนวิธีการใช้ชุดตรวจ  และขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงตรวจหาเชื้อ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ