+++ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี +++

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยงานที่ได้รับผิดชอบในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงปฏิบัติงานพระราชกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการไปรับเสด็จของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยต้องผ่านการตรวจ RT-PCR เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ซึ่งผลการตรวจพบว่ามีผลเป็นลบ สามารถไปร่วมรับเสด็จได้ทุกคน ณ ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง และศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา // นางสาวรุ่งทิพย์  อนุมธางกูร  ภาพข่าว//นางสาวอรอนงค์   ชัยชนะ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน