สพม.นนทบุรี เปิดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

วันที่ 8 พ.ย. 64 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการใช้ถุงผ้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติกและลดปริมาณขยะในหน่วยงาน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ สพม.นบ และวัดเพลงอุโบสถสีชมพู เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ