สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 25-26 กันยายน 2561 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งวันที่ 25 กันยายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีพิธีมอบโล่รางวัล แก่โรงเรียน และ สพป.ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ วันที่ 26 กันยายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ “การประกันคุณภาพการศึกษา ” และมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม