สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมรับเสด็จพระเทพฯ

ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะฯ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562