สพป.ลพ. เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เตรียมสอบ O – net

นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ เตรียมสอบ O – net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่ 4 ณ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562