สพป.ลำพูน เขต 1 รับมอบโล่รางวัลฯ ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1 /2564

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุเป้าหมายของสพฐ. ระดับมาก ซึ่งเป็น 1 ใน 38 เขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1 /2564 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ