สพป.สกลนคร เขต 2 จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562

เช้าวันนี้ 26 มกราคม 62 | นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 โดยในการอบรมครั้งนี้ได้วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ อาจารย์โสภณ นุ่มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ค.ศ. ในการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก.