สปพ.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบสุขาสุขสันต์ จากบริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชย.3 มอบหมาย นางอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ประธานเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว นายวรายุทธ ทวีลาภ และ น.ส.ภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสุขาสุขสันต์ จากบริษัทเจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด ที่สนับสนุนการก่อสร้างให้โรงเรียนบ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี นางมนสิชา บุญทัน ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียน คณะผู้บริหารในเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับคณะจากบริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้