สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับมอบโรงอาหารจากโครงการน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก อ.หนองระเหว จ.ชัยภูมิ

วันที่อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 มอบหมายให้ นางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ประธานเครือข่ายหนองบัวระเหว ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบโรงอาหารและอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก ในสนามเด็กเล่่น จากโครงการน้ำใจให้น้อง นำโดย คุณสุริยา สุทธิวุฒิ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน และนำนักเรียนทำกิจกรรม เล่นเกมส์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งมีผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย