สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ขานรับนโนบายเขตพื้นที่สุจริต

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา ในกิจกรรมทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ขานรับนโนบายเขตพื้นที่สุจริต จากนั้น ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แจ้งข้อราชการในการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ในการทดสอบ O-NET  ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 3