สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การทดสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การทดสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยมีน.ส.กรรณิกา  กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ แนวทาง บทบาทและหน้าที่ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและเพื่อให้การทดสอบฯระดับศูนย์สอบกับระดับสนามสอบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ซึ่งมีนายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.,นางโชติกา  ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรให้คำชี้แจง โดยมีนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มงาน ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3