นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของเครือข่ายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ ณ โรงแรมวันโอวัน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)