สพป.นครราชสีมา เขต 5 สำนักงานสีเขียว รณรงค์ลดใช้พลาสติก

เช้าวันที่  28 มกราคม  2562  ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครราชสีมา เขต 5  นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมโครงการ “สพป.นครราชสีมา เขต 5 สำนักงานสีเขียว รณรงค์ลดใช้พลาสติก”   กระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการขยะอย่างยั่งยืน   โดยรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรการการลดใช้พลาสติก และการบริหารจัดการขยะในสำนักงาน  ดังนี้

มาตรการการลดใช้พลาสติก และการบริหารจัดการขยะในสำนักงาน

 1. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 2. ในการจัดอบรม / ประชุม ที่จัดขึ้นในสำนักงาน ให้งดใช้กล่องโฟม แก้วน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก ช้อนพลาสติก เป็นภาชนะรองรับอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
 3. ใช้กาแฟ หรือเครื่องดื่ม ชนิดชง(แยก) แทนกาแฟ หรือเครื่องดื่ม ทรีอินวัน (ชนิดซอง)
 4. ใช้กระดาษ Reuse
 5. แยกประเภทขยะ ก่อนทิ้ง และทิ้งให้ถูกประเภท
  • ถังสีเขียว คือ ขยะอินทรีย์ หรือขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร
  • ถังสีน้ำเงิน คือ ขยะทั่วไปที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม
  • ถังสีเหลือง คือ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก(บางประเภท) โลหะ
  • ถังสีแดง คือ ขยะ อันตราย เช่น แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย กระป๋องสเปรย์