สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 30 ม.ค.2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม รอง ผอ.,ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2562 ในการรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารด้านการจัดการศึกษา จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหาร สพฐ. จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟในการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานของสพป.ชัยภูมิ เขต 3