สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2562 พร้อมประชุมสภากาแฟ

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2562 ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง VDO Conference หลังการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2