สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 มกราคม 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการคุมสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ