สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 ที่ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์, โรงเรียนบ้านวังคมคาย, โรงเรียนบ้านประดู่งาม, โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก, โรงเรียนบ้านช่องสำราญ และโรงเรียนซับไทร  โรงเรียนในอำเภอเทพสถิต  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอนและ ติวเข้มให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ เพื่อเตรียมการสอบในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ในระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบที่ได้กำหนดไว้