สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ จาก สทศ. เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยกรรมการประจำศูนย์สอบ ได้ดำเนินการตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจาก สทศ. ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบครบถ้วนตามจำนวนที่ทาง สทศ.จัดส่งให้ เพื่อเตรียมส่งมอบให้คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ และกรรมการประจำสนามสอบ เพื่อที่จะดำเนินการทดสอบในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป