สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – net)

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ เป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562