ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 (เวลา 10.30 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อขอความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยมี นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผอ.รร.อนุบาลประโคนชัย นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา ผอ.รร.อนุบาลบ้านกรวด นายศุภชัย นิธุรัมย์ ผอ.รร.อนุบาลห้วยราช นายไพบูลย์ ยงทวี ผอ.รร.อนุบาลบ้านสะเดา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม