สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาจริยคุณบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” เพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาจริยคุณบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” เพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ของบุคลากรร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3