ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2562 เวลา  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร อ.เนินสง่า, โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว, โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อ.หนองบัวระเหว และ โรงเรียนซับมงคลวิทยา อ.เทพสถิต  ในการนี้ได้มีตัวแทนจาก สทศ.มากำกับติดตามการดำเนินการทดสอบให้เป็นไปตามที่ สทศ.กำหนด ทุกสนามสอบ เพื่อความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งทางสนามสอบได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ