คณะกรรมการตรวจเยี่ยม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการสอบ O-NET

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว ,นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี, โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนจาน,โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โรงเรียนบ้านโนนคร้อ, โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ตามลำดับ,คณะตรวจเยี่ยมนำโดย น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง),โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ,คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ นำโดยนายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ กรรมการ กตปน.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนโป่งนกพิทยา,โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ,โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการสอบ นำโดยนายประคองเกียรติ บุญผาพรมราช  ผอ.โรงเรียนหัวสระวิทยา พร้อมด้วยนางวนาลิน ขามเกาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบบ้านหัวทะเลฯ  โดยการดำเนินการของสนามสอบทุกสนามสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย