ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 และติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (องค์การมหาชน) สทศ กำหนด ด้วยความโปร่งใส ณ สนามสอบ 1. โรงเรียนวัดข่อย อำเภอเมืองสิงห์บุรี 2. โรงเรียนวัดบางปูน 3. โรงเรียนวัดปลาไหล 4.โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม อำเภออินทร์บุรี และ 5 โรงเรียนวัดประโชติการาม อำเภอเมืองสิงห์บุรี