รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คืนความสุขให้ลูกนักเรียนพร้อมพาลูกนักเรียนกลับห้อง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางดารุณี  สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 ดำเนินการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ลูกๆ นักเรียน โดยการให้คุณครูแต่งชุดนักเรียนและตัวละครที่เป็นฮีโร่ในดวงใจของนักเรียน  เช่น สไปเดอร์แมนเพื่อนำของขวัญอุปกรณ์การเรียน ขนม นม ฯลฯ ไปให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงบ้านทุกคน เป็นการเยี่ยมบ้านและเป็นการคืนความสุขที่นักเรียนควรจะได้รับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการคิดใหม่ทำใหม่ ในยุค New Normal   พร้อมพานักเรียนกลับห้องเรียน ซึ่งนักเรียนมีความตื่นเต้นดีใจ ผู้ปกครองตลอดจนชุมชนก็ชื่นชอบชื่นชม  สำหรับเป็นของขวัญให้กับเด็กในปี 2565 นี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ เพื่อ เยี่ยมบ้านนักเรียนและเพื่อคืนความสุขให้ลูกๆนักเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป