สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562