สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย”1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนและระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 27 โรงเรียน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3