ดร.วรลักษณ์ จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.วรลักษณ์ จันทร์ผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม