สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปี 2564

วันที่12 -13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2564 โดยย้ำให้ดำเนินการสอบตามคู่มือการดำเนินการสอบอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 พร้อมนี้ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.วรลักษณ์ จันทร์ผา นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ นายประจบ ดีพรม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบ O-NET รวมไปถึงให้กำลังใจกับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและผู้เข้าสอบ ซึ่งผลการดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบอำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มติมคลิกที่นี่