พิธีเปิดโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์และคณะผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าทดสอบในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้มีสิทธิ์สมัครสอบได้โดยแบ่งการจัดสอบแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา และในวันนี้เป็นการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้มีมาตรการการการป้องกันการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์