สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีจอมทอง

  วันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนศรีจอมทอง ให้การต้อนรับ ท่านสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On-site) และสรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)