ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุน และ โรงเรียนบ้านหลวง

  วันที่ 26 มกราคม 2565 ท่านสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ท่านเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุน และ โรงเรียนบ้านหลวง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โดยมี ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์   ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และผู้อำนวยการ สพท. จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1-6 ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้