สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2