สพป.กระบี่ เดินหน้าจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด

วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Krabi FUN RUN ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID”   เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ติดโควิดหรือนักเรียนยากจน หรือนักเรียนที่อยู่ในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอี่น ๆ รวมถึงการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์  ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โดยพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรม  พิจารณาคัดเลือกการประกวดชื่องาน และรูปแบบเสื้อที่ใช้ในการกิจกรรมการวิ่ง ๆ รวมถึงการรับสมัคร และเตรียมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ