นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรีได้เข้าร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรีได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.นนทบุรี และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมรับฟังการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.นนทบุรี