สพม.ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวไซกะ แวและ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร) และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ ปีการศึกษา 2564 โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานีและคณะร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี และหอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี