สพป.ลำพูน เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ( 2 กุมภาพันธ์ 2565)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมกันรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในเวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2