ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแม่ทา ที่ 1

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1  โดยมีนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ประสิทธิ์ กะตะศิลาผอ.กลุ่มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ   ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านดอยแก้ว  สพป.ลำพูน  เขต 1 อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565