สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง ประจำสนามสอบ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี มีห้องสอบทั้งหมด 39 ห้องสอบ จำนวน 11 กลุ่มวิชาเอก จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 973 คน