สนามสอบครูผู้ช่วย ร.ร.เลยอนุกูลวิทยา จ.เลย ราบรื่น โปร่งใสปลอดโควิด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นหน่วยจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้สถานที่สอบทั้งหมด 3 สนามสอบ คือ สนามสอบโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา มีผู้เข้าสอบ 706 ราย 31 ห้องสอบ จำนวน 13 วิชาเอก  สนามสอบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา มีผู้เข้าสอบ 735 ราย 32 ห้องสอบ จำนวน 11 วิชาเอก  สนามสอบโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีผู้เข้าสอบ 415 ราย 20 ห้องสอบ จำนวน 10 วิชาเอก ซึ่งข้อสอบจะเป็นข้อสอบเดียวกันทั้งประทศ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอน

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอบ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ที่มีผู้เข้าสอบ 735 ราย 32 ห้องสอบ จำนวน 11 วิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 86 ราย วิชาเอกภาษาไทย 118 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา 142 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 89 ราย วิชาเอกชีววิทยา 15 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 172 ราย วิชาเอกฟิสิกส์ 39 ราย วิชาเอกเคมี 9 ราย  วิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา 61 ราย วิชาเอกทัศนศิลป์ 2 ราย และ วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ 2 ราย รวม 735 ราย ขาดสอบ 118 ราย

โดยภาพรวมในวันแรกของการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นดี มีมาตรการป้องกันการทุจริตที่รัดกุม มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง หรือหากผู้เข้าสอบไม่มีเอกสารรับรองมายืนยัน ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทางสนามสอบได้จัดเตรียมไว้ก่อนเข้าห้องสอบ อีกทั้งได้จัดเป็นสนามสอบแบบปิด คือในระหว่างวันสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกนอกบริเวณสนามสอบโดยเด็ดขาด ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนในวันนี้มีผลตรวจเป็นลบ ไม่พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างได” นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.เลย หนองบัวลำภู กล่าว

     

…………………………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1lprqPk_1dhwStbquqS1BlQnqFwa_0XsO?usp=sharing